تبلیغات
دانــــــــــ فیلم - برنامه - عکس ــــــلود - پروفایل مدیر
دانلود کاردانشی مخصوص کاردانشی

مدیران

عماد سعیدی & میثم حیدری

عماد سعیدی و میثم حیدری نویسندگان این وبلاگ هستیم

محل زندگی : کویت

شماره تلفن : 0096565596944

ایمیل  : q8_3mad_al7oo0oob@yahoo

وبلاگ ما مربوط به بچه های

کاردانش 304 است

امیدوارم مورد رضایت شما شود

ممنونم

می توانید از طریق ایمیل بام حرف بزنید

و هر وقت که خواستید در خدمتم